Disclaimer

De door LEASIT op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod of financiële dienst. De door LEASIT verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. LEASIT alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. LEASIT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites die niet door LEASIT worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van LEASIT.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de Afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van LEASIT omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

In verband met de aanvraag van een offerte verricht en/of laat LEASIT onder meer een kredietwaardigheids- en integriteitsonderzoek verrichten van het door u opgegeven bedrijf en de daaraan gerelateerde personen. Wilt u meer weten over de verwerking van uw gegevens? Lees dan nog eens de privacyverklaring van LEASIT.

Nederlands recht is van toepassing.